Tietosuoja-asetuksen GDPR:n
mukainen rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

T:mi Martti Koutonen
Rauhantie 6 as 4
88600 Sotkamo
Y-tunnus 1267112-7

 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Martti Koutonen
martti_koutonen@hotmail.com
0407354007

3. Rekisterin nimi

T:mi Martti Koutonen asiakaskäyntien asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkaiden käyntien ajanvaraukseen ja käyntikirjaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Asiakkaat kirjataan sähköiseen potilaskortistoon. 
Suoramarkkinointiin tietoja ei käytetä ilman suostumusta. 


 5. Rekisterin sisältämät tiedot


• Nimi
• Osoite
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon liittyvät tiedot
• Mahdollisesti terveydentila, käynnit, ajanvaraukset, annettu hoito ja hoitotulokset. 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakaskäyntien kirjaaminen, asiakassuhteen parantaminen, ajanvarausten mahdollistaminen ja laskutustietojen ylläpito.

Tietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Järjestelmään tallennetaan hoitosuhteen kannalta tärkeät tiedot.

Myös yhteydenotot jäävät sähköpostiin sekä asiakas on itse vastuussa mikäli lähestyy sosiaalisen median kautta.

7. Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietoja ei luovuteta eu. ulkopuolella. Tietojasi ei luovuteta tai myydä markkinointi tms. tarkoituksissa kolmansille osapuolille.

​Käynnit tallennetaan asiakastietokantaan. Tätä tietoa ei jaeta(salassapitovelvollisuus)  

Asiakkaasta ei kerätä laissa säädettyja kiellettyjä tietoja, joita ovat mm. poliittinen, uskonnollinen ja sukupuolinen suuntautuminen.

Asiakkaalla on kerran vuodessa oikeus tarkastaa veloituksetta tietonsa ja rekisterinpitäjän on pyydettäessä oikaistava tiedot.
Asiakkaan tulee tehdä pyyntö todistettavasti ja tunnistettavasti. Tiedot toimitetaan 14 arkipäivän kuluessa. Asiakkaalla on myös lain sallimissa rajoissa oikeus tulla unohdetuksi.  

8. Rekisterin suojauksen periaate


Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.
Palvelimet on suojattu salasanoin, palomuurein ja tietokantapalvelin sekä muin teknisin keinoin. 
Asiakasrekisteri sijaitsee Fonecta Oy:n palvelimilla.
https://www.fonecta.fi/info/hyodyllista-tietoa/tietosuoja/
Käyttämäni palvelut ovat sitoutuneet noudattamaan GDPR-asetusta. 
Tietosuojaloukkauksesta on säädetty GDPR:ssä ja yritys toimii sen mukaisesti. 

9. Muutokset rekisteriselosteeseen

Henkilötietojen käsittely Tmi Martti Koutosen yrityksessä saattaa muuttua ja muutoksista johtuen asiakkaiden on hyvä ajoittain tutustua tietosuoja-asetuksen mukaiseen rekisterioselosteeseen tällä sivustolla.